Priser & Villkor
Lokal Inomhus
Hyra helår
270:- m²
Hyra 6-12 månader
+ 15%
Hyra < 6 månader
+ 30%
Uppställningsplats ute
Hyra helår
270: m²
Hyra 6-12 månader
+ 15%
Hyra < 6 månader
+ 30%

Lokalhyran betalas i förskott mot faktura.
Samtliga priser är exklusive moms, 25%.

För mer information kontakta Dan på
070 – 590 70 78.

Inomhus
Lokaler i markplan på ca 100 m². Plangjutet golv, lastbrygga i direkt anslutning. Mindre lokaler på andra våningen med gjutet golv, transporthiss och spiraltrappa upp. Flexibla storlekar där man hyr de antal m² som behövs
Utomhus
Uppställningsplats på väldränerad hårdgjord yta. Stora möjligheter till flexibelt nyttjande där yta och hyrestid regleras efter behov.